Najkvalitnejšie služby v oblasti údržby budov, priestranstiev a správy objektov.

Spoločnosť TOPPRO s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2008. So svojim spoľahlivým tímom odborníkov, ktorý používa najnovšie technológie know – how.

Najkvalitnejšie služby v oblasti údržby budov, priestranstiev a správy objektov.

Spoločnosť TOPPRO s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2008. So svojim spoľahlivým tímom odborníkov, ktorý používa najnovšie technológie know – how.

service-15

Čistiace a upratovacie služby

Viac info
TOPPRO kosenie

Starostlivosť o zeleň, kosenie

Viac info
TOPPRO orez stromov

Výrub pod VN, NN, údržba el. staníc

Viac info
TOPPRO letna udrzba

Letná údržba komunikácií

Viac info
TOPPRO zimna udrzba

Zimná údržba komunikácií

Viac info
TOPPRO certifikaty

Naša politika a certifikáty

Viac info

Sme experti na obslužné činnosti

Spoločnosť TOPPRO s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2008. So svojim spoľahlivým tímom odborníkov, ktorý používa najnovšie technológie know – how, sa zaraďuje medzi moderné spoločnosti ponúkajúce služby v oblasti manažmentu správy budov.

Naše služby sme rozšírili aj o správu komunikácií a zelene a prípravu pre prípadné výruby a úpravu terénu.

Na kvalite našich služieb si dávame záležať – naše interné procesy a certifikácie sú pre vás garanciou kvality poskytovaných služieb všetkými našimi zložkami.

Nie sme tu preto, aby sme len upratovali. Sme tu, aby sme vám veľmi uľahčili život.

Nie sme tu preto, aby sme len upratovali. Sme tu, aby sme vám veľmi uľahčili život.

Politika spoločnosti a naše certifikácie

Sme spoločnosť zaoberajúca sa údržbou trávnatých plôch a poskytovaním upratovacích služieb v interiéroch a exteriéroch. Manažment a všetci zamestnanci trvalo akceptujú svoj záväzok plynúci zo zásad, pravidiel a strategických zámerov pre zabezpečenie vysokej kvality poskytovaných služieb, pre zabezpečenie ochrany životného prostredia a pre zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov.

Tento cieľ chápeme ako trvalý, nikdy nekončiaci proces zlepšovania efektívnosti integrovaného systému manažérstva.

Pre zabezpečenie tohto cieľa sme prijali nasledovné opatrenia:

Poznávame zákazníkov a ich požiadavky.

  1. Výsledkom našej práce je záruka kvality, zabezpečenie zhody s požiadavkami zákazníkov.
  2. Konkurencia pre nás nie je nepriateľ, ale meradlo a motivácia k nášmu neustálemu zlepšovaniu.
  3. Kvalitu chápeme ako starostlivosť o výchovu, vzdelanie a pozitívnu motiváciu všetkých zamestnancov organizácie.
  4. Dlhodobý súlad činností prebiehajúcich v organizácii so záujmami zákazníkov zaisťujeme vysokou hospodárnosťou všetkých procesov.Dosahujeme to elimináciou chýb a strát, realizáciou včasných preventívnych opatrení, systematickým sledovaním a trvalým zlepšovaním procesov.
  5. Vo vzťahu k životnému prostrediu rešpektujeme príslušné zákony, nariadenia ako i poznatky modernej vedy. Naše činnosti prevádzkujeme s ohľadom na prevenciu a minimalizáciu škôd v oblasti životného prostredia.
  6. Požadujeme, aby starostlivosť o BOZP a preventívna činnosť bola nedeliteľnou súčasťou plnenia úloh všetkých zamestnancov.
  7. Požadujeme, aby každý zamestnanec na svojom pracovisku vyhľadával nebezpečenstvá a riziká, pravidelne kontroloval svoje pracovisko z hľadiska BOZP a používal pridelené OOPP a riadne s nimi hospodáril.

Certifikát ISO 9001:2008

Certifikát ISO 14001:2004

Certifikát OHSAS 18001:2007

Certificate ISO 9001:2008

Certificate OHAS 14001:2004

Certificate OHSAS 18001:2007

Naše referencie

Kariéra

Chcete sa stať členmi nášho tímu? Pozrite si aktuálne voľné pracovné pozície.

service-15

Upratovačka – Východné Slovensko

nástup ihneď
od 3,58 EUR/HOD

toppro kosenie

Kosec – pracovník zimnej údržby

nástup ihneď
od 5,00 EUR/HOD

toppro manazer

Regionálny manažér

nástup ihneď
800 EUR/mesiac + odmeny
nutnosť vodičské oprávnenie skupina B

Kontakt

Liesková 20, 040 01 Košice

IČO: 44325851
IČ DPH: SK2022664116

+421 915 960 262

+421 907 051 440

toppro@toppro.sk

Ďakujeme za Vašu správu. Bola odoslaná.
Niečo sa pokazilo. Skúste to neskôr.